Medavo bygger p mer n 25 rs erfarenhet

Medavo startade 1990 med att utveckla organisationer och deras medarbetare. Redan frn starten var ambitionen att verfra kunskap till praktisk handling.

Flera konsulter kom från traditionella konsultföretag. Alla hade den erfarenheten att kunskaper i marknadsföring, ledarskap och försäljning inte var tillräckligt för att skapa en resultatförbättring. Detta är ofta en dyrköpt erfarenhet för många företag.

Huvudkontor och träningslokaler ligger i Göteborg men vi är även representerade i Stockholm och Malmö. De förändringsprojekt som vi idag genomför hos våra uppdragsgivare utgår alltid från företagets mål och kan omfatta internundersökningar, marknadsplanering, utbildning, organisationutveckling samt personlig effektivitet.

Utvecklingsprojekten är situationsanpassade och bygger ofta på personlig coaching av de personer inom organisationen som kan bli involverade i ett förändringsarbete. Medavo's konsulter arbetar i team i samarbete med företagsledningen hos uppdragsgivaren.

Idag består verksamheten av både Företagsinterna och Öppna program inom Ledarskap och Försäljning samt stöd till företagsledning. 

Uppdrag genomförs på taktiska och operativa områden som direkt påverkar företagens förmåga att genomföra sina strategier.