Aktivt Ledarskap

Att inneha rollen som ledare och ansvara fr en arbetsgrupp innebr inte automatiskt att man blir en bra ledare. ven om man haft arbetet under kort tid eller tjugo r s finns det mnga anledningar till att vidareutveckla sitt ledarskap. Det finns mnga fllor i rollen som ledare. Att trna sitt ledarskap och f tips och rd av en erfaren trningsledare r en bra genvg som kan spara mycket bekymmer och konflikter.

Hur kan ett bra ledarskap leda till en effektivare arbetsgrupp?

Ledarskapet kräver kunskaper och tekniker för att hjälpa medarbetarna till att utföra de rätta arbetsaktiviteterna. Att planera arbetsuppgifterna, ställa om verksamhetten på kort tid, lösa problem och konflikter men även att utveckla personerna i arbetsgruppen. Programmet: Aktivt Ledarskap hjälper deltagaren steg för steg till ett arbetssätt som sätter arbetsresultatet i fokus.

I ledarens arbetsuppgifter ingår att hjälpa sina kollegor att ta ansvar för det egna arbetet. I rollen ingår även att lösa problem och motsättningar som alltid uppkommer i en arbetsgrupp.

Om målet är högre effektivitet är det väsentligt att ledaren får de verktyg som krävs för arbetsuppgiften. Att träna sitt ledarskap och få tips och råd av en handledare är en bra genväg som kan spara mycket bekymmer och förebygga konflikter. 

Aktivt Ledarskap leder deltagaren steg för steg till ett arbetssätt som sätter gruppresultatet i fokus.

Vad en ledare kan åstadkomma under ett utvecklingsprogram:

  • Minskar missförstånd och är tydlig i kommunikationen
  • Större personlig säkerhet i sin egen yrkesroll
  • Klarar av att leda sina tidigare arbetskollegor
  • Kan förstå och förklara enklare företagsekonomiska samband
  • Hinner med egna arbetsuppgifter och samverkan med arbetsgruppen
  • Kan motverka samarbetssvårigheter i arbetsgruppen
  • Skapar en vi-anda i arbetslaget för bättre arbetsprestationer
  • Genomför förändringar i samverkan med medarbetarna
  • Förmåga att fördela och delegera arbetsuppgifter inom gruppen

För personal med medarbetaransvar som bl.a. skall genomföra medarbetarsamtal och ansvara för utveckling av arbetsprocesser inom sin grupp finns möjlighet att fortsätta med programmet Resultatinriktat Ledarskap.


"Det var lite svrt att slppa vissa arbetsuppgifter till andra, men nu har jag ftt mer tid till annat. Jag r klar nr jag gr hem!"

Deltagare - Aktivt Ledarskap

Hämta broschyr