Resultatinriktat Ledarskap

Vissa ledare uppnr betydligt bttre resultat med sina medarbetare n andra. Vad r d skillnaden? Vad beror det p att en ledare kan lyckas frbttra resultatet i verksamheten till ofrndrade eller lgre kostnader? Att leda och utveckla medarbetare krver kunskaper och tekniker fr att mlstyra, kommunicera, motivera och planera arbetet.

Hur få tiden att räcka till för både coaching och eget arbete?

Ledarskap innebär att varje dag stå inför en mängd olika val. Att vara ledare innebär även att aldrig få tillräckligt med tid för allt som måste göras. Hur skall olika resurser fördelas för att medarbetarna skall klara av de förväntade arbetsuppgifterna? Vad måste man prioritera för att hålla nere kostnader men ändå uppnå ett bättre resultat? Här gäller det att känna till vilka verktyg som finns men även att finna rätt form för samverkan med medarbetarna.​

Vem vänder sig programmet till?

Resultatinriktat Ledarskap är ett utbildningsprogram som är framtaget för chefer med personalansvar. Det kan vara mellanchefer inom en avdelning, produktionsansvariga för en tillverkningsprocess eller säljchefer med ansvar för underställdas säljresultat. Programmet är anpassat för ledare som även har som uppgift att utveckla sina medarbetare till ännu bättre arbetsprestationer.

Utvecklingsområden för resultatinriktade ledare

  • Tidsplanerar för att hinna med såväl chef- som ledarrollen
  • Arbetar marknadsinriktat i utveckling av verksamheten
  • Använder tekniker och arbetssätt för att inte bli en "jobbtjuv"
  • Kan motverka samarbetssvårigheter och lösa konflikter
  • Hanterar kundrelationer för att öka kundtillfredsställelsen
  • Genomför och arbetar med utvecklingsplaner för medarbetarna
  • Motiverar medarbetare och kan ge beröm och arbetskritik
  • Anpassar ledarskapet till arbetsmål, individ och arbetsuppgift
  • Utvecklar positiva arbetsattityder till arbetsuppgifterna
  • Genomför medarbetarsamtal som utvecklar medarbetaren

"Det bsta som hnt mitt fretag r att jag fick g denna chefsutbilning."

Deltagare - Resultatinriktat Ledarskap

Hämta broschyr