Professionell Försäljning

Att sälja sitt företags produkter och tjänster är i första hand ett yrke. Yrkesutbildade säljare som tränat samtidigt med sitt säljarbete presterar avsevärt bättre säljresultat. ”Professionell Försäljning” gör att säljaren får fler och framför allt snabbare avslut. Med en effektivare planeringsteknik kommer säljaren att göra rätt saker vid rätt tillfälle och får mer tid över till resultatskapande säljaktiviteter.

Hur utveckla ett affärsmannaskap som leder till ökad försäljning?

För att lyckas inom försäljning krävs en genuint professionell inställning till säljaryrket. I detta långsiktiga träningsprogram får säljaren de verktyg och beprövade tekniker som krävs för att framgångsrikt bearbeta kunder och analysera kundbehov men även att argumentera effektivare.

Programmet syftar till att träna deltagaren i de moment som gör en framgångsrik säljare. Deltagaren får verktyg för att bättre bearbeta såväl befintliga som nya kundgrupper. För att lyckas etablera kontakt med nya kundgrupper ingår i programmet arbetsmetodiker för effektiv företagspresentation samt nybesöksbokning. En säljare tillbringar i genomsnitt en mycket liten del av sin tid med besök. Även en mindre förändring av arbetsmetodiken kan skapa stora resultatförändringar. För att skapa bestående förbättringar av säljresultatet krävs planerade förändringar under en längre tid.

Ett av de tema som ingår i programmet behandlar teknker för att säljaren skall få ut mer av sitt arbete. Deltagaren får verktyg för att prioritera och sytematisera säljarbetet som kan förbättra säljresultatet avsevärt redan på kort sikt.

Exempel på vad en säljare skall klara efter ett utvecklingsprogram

  • Kartlägger kundens viktigaste behov
  • Använder säljargument som är anpassade till kunden
  • Gör företagspresentationer som skapar intresse
  • Bokar besök hos viktiga beslutspåverkare
  • Arbetar systematiskt vid försäljning via mellanhand
  • Hanterar prispress i kniviga avslutssituationer
  • Planerar säljresor och säljarbetet för att vinna tid
  • Genomför effektivare avslut och beslutspåverkan
  • Kan genomföra en egen sälj- och aktivitetsbudget
  • Arbetar med värdeförsäljning som konkurrensmedel

"Fått självförtroende, styrka och verktyg för hur jag skall hantera alla olika situationer i säljsituatuionen. Viktigt att följa trappan och att behovsutveckla för att undvika prisdiskussioner. Vissa kunder vill inte lyssna och då backar jag och lyssnar innan jag går tillbaka, annars åker jag på prissänkning."

Deltagare - Professionell Försäljning

Hämta broschyr