Kvalificerad Affärsutveckling

En stor del av lönsamheten i många företag kommer från en mindre del av dess kunder. Att bibehålla och utveckla långsiktiga relationer med dessa kundgrupper är därför mycket viktigt. Konsten att hantera kontakter är därför avgörande för företagets försäljning och utveckling. Det innebär att stora krav ställs på affärsmän och säljchefer som har kundansvar. För att lyckas med affärsutveckling krävs kunskaper och tekniker inom ett flertal olika områden.

Hur skapa och utveckla långsiktiga och lönsamma affärer?

I många företag gäller förhållandet att 20% av kunderna står för 80% av lönsamheten. Vad skulle hända om någon av de största och viktigaste kunderna skulle försvinna till en konkurrent under en kort tidsperiod?

I många organisationer skulle det innebära katastrof. Trots detta är det inte alls så sällan som de stora och lönsammaste kunderna behandlas som säkra bidragsgivare för all framtid. Idag gäller det framför allt att bygga upp ett partnerskap med sina betydelsefulla kundgrupper.

Affärsspel i 8 akter

Kvalificerad Affärsutveckling är uppbyggt som ett affärsspel i 8 akter och behandlar de vanligaste fallgroparna och misstagen inom förhandlingar. Det finns en mängd olika situationer som affärsmän hamnar i och som kan innebära förlorade affärer eller kunder om man inte är tillräckligt förberedd eller tränad.

En mindre felbedömning i en större affärsförhandling, som pågått en längre tid kan innebära en förlorad kund med stora förluster på lång sikt. Det finns inga garantier för att aldrig missa ett affärsavslut. Den enda säkra strategien är att lära sig att känna igen de vanligaste misstagen. Det är vad programmet handlar om och som räddat många affärer för deltagare i detta affärsspel.

Programmet omfattar även projektarbeten. Här tar deltagarna fram material som direkt kan användas i egna förhandlingar. Detta skapar verklighetsanknytning och ger erfarenheter som omedelbart går att använda i det egna arbetet.

Kvalificerad Affärsutveckling är ett affärsspel som är speciellt inriktat på att skapa och utveckla långsiktiga och lönsamma affärer.


Hämta broschyr