VD-seminarium

Detta r ett urval av seminarier som riktar sig till VD och chefer i fretagsledningar. Seminarierna tcker ett antal omrden dr det av strategiska skl r viktigt att fretaget har tillrckliga kunskaper och rtt attityder.

 

PreAktivt Ledarskap (Situationsanpassat ledarskap i praktiken)

Situationsanpassat ledarskap är en ledarskapsmodell för hur man skall förhålla sig till medarbetare på olika utvecklingsnivåer. Modellen är idag allmänt accepterad som norm för ledarskap. Frågan är dock hur det går till i praktiken. Som ledare har man oftast inte den tid som krävs utan man måste ständigt prioritera det som är absolut viktigast för att nå ett bestämt resultat. PreAktivt Ledarskap är ett praktiskt arbetssätt för att kunna prioritera optimalt vid utveckling av de områden som påverkar arbetsresultatet för varje medarbetare. Medavo har arbetat med denna teknik under 8 år och har fått praktisk erfarenhet hur metoden kan tillämpas på olika arbetsplatser och av chefer på olika nivåer.

 

Hur skickliga säljare lyckas i hårdnande konkurrens?

Kraven på den säljande personalen blir allt större i takt med den ökande konkurrensen. Det är inte längre tillräckligt att bara lyckas sälja sitt företags produkter. Personalkostnaderna ställer även krav på hög lönsamhet i varje enskild affär. Lönsamhet har idag blivit ett nyckelbegrepp inom försäljning. Hur skall säljverksamheten vara organiserad? Vilka krav kan man ställa på dagens säljare och säljledare? Hur skall säljaren prioritera sin arbetstid och sina besök? Det är många frågor som en företagsledning och en säljchef måste kunna hantera. Medavo har under mer än 20 år utvecklat säljare och säljchefer och tydligt märkt sambandet till lönsammare försäljning. Målgruppen för detta seminarium är VD och säljchefer i företag som har säljare, Key Acount eller affärsmän och vill få reda på vilka krav man kan ställa på dagens säljpersonal och hur vi arbetar med denna personalgrupp.

 

Hur kan effektivare arbetsledning öka produktiviteten?

I dag ställs allt högre krav på effektivitet i produktionen. I takt med ökande automatisering blir kraven på de personer som skall leda och fördela arbetet allt större. Vilken ledarstil krävs för att den nya generationens operatörer stimuleras men även stannar kvar i företaget? Hur skall en arbetsledare hålla motivationen på en hög nivå? På vilket sätt kan konflikter vändas till något utvecklande? Detta är bara några frågor som dagens arbetsledare måste behärska. Medavo har under mer än 20 år utvecklat arbetsledare och produktionsledare och tydligt märkt sambandet med högre produktivitet. Seminariet riktar sig till VD och produktionschefer som har underställda ledare, förmän eller 1:e män och vill få insikt hur man kan utveckla produktionsansvariga och arbetsledare till ett framgångsrikt ledarskap.