Strategiskt ledningsarbete

Syfte: Att ge kunskap och struktur fr att etablera och utveckla ett effektivt ledningsarbete i syfte att n verksamhetsml och framtida frvntningar.

Målgrupp: VD och ledningsgrupp i mindre och medelstora företag, alternativt i affärsområden, divisioner eller andra resultatenheter.

Omfattning: 2 + 2 dagars arbetskonferens där den aktuella ledningsgruppen arbetar utifrån egen situation och bransch. Insatsen delas upp i två block om vardera två dagar för att befästa och förankra kunskaperna i praktiken.

 

Ur innehållet:

  • Uppdatering av vision, affärsidé och strategi
  • Fördelning av roller och ansvar
  • Nuläge externt och internt
  • Egna slutsatser och förbättringar
  • Modell för målstyrning
  • Uppföljning och utvärdering av prestationer
  • Praktiska tips och råd