Kundvrd och teamarbete

Syfte: Att ge samtliga medarbetare en uppdatering ver marknadens krav och frvntningar p en professionell leverantr och att strka det interna samarbetet fr att tillsammans kunna leverera en bttre kundvrd.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare på ett företag.

Ur innehållet:

  • Marknadens utveckling och dess konsekvenser
  • Företagets koncept och mervärden
  • Beståndsdelar till bra kundvård
  • Vad är det kunder köper egentligen?
  • Intern samverkan och teamarbete
  • Problemlösningsmodell
  • Egen attityd och inställning
  • Framtagande av förbättringsområden
  • Praktiska tips och råd

Upplägg: Konferensen genomförs som en dagsutbildning

Pris: 25000 kr inklusive dokumentation och förberedelser

För mer information kontakta programansvarig Lukas Johansson på tel: 076-3458442 eller e-post Lukas.Johansson@medavo.se